slusaonica01
livestream01

S 12 sjednice Gradskog vijeca Grada Paga

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesena je odluka o ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja Grada Paga.

Godišnju nagradu dobit će dr. med. Željko Vragović, u području zdravstva i socijalne skrbi i Frane Oguić, u području kulture i umjetnosti. Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije za priznanja Grada Paga koja je o pristiglim kandidaturama raspravljala na sjednici održanoj 23. ožujka. Običaj je javna priznanja dodijeliti dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Paga u prigodi Dana Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK