slusaonica01
livestream01

Povecan je proracun Grada Paga

Proračun Grada Paga je, na polovici kalendarske godine, povećan za 547.000 eura, odnosno proračun, donesen u prosincu prošle godine, povećan je od 9. 021.300 eura na 9. 568.300 eura. Povećanje proračuna temelji se na odluci Gradskog vijeća Grada Paga, koje je na svojoj 12. sjednici, prihvatilo Prvu izmjenu i dopunu proračuna Grada Paga za 2023. godinu koju je predložio gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić.

Gradonačelnik Fabijanić je, uz prijedlog Prve izmjene i dopune proračuna Grada Paga za 2023. godinu, dostavio i obrazloženje u kojem se, između ostalog, navodi kako su izmjene i dopune proračuna Grada Paga utvrđene kroz opći dio proračuna u Računu prihoda i rashoda, evidentiranju raspoloživih sredstava iz prethodnih godina te rasporedom kroz Posebni dio proračuna. Diogen Šuljić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Paga je, na sjednici Vijeća, rekao kako se povećanje proračuna, u većem dijelu, temelji na planiranom povećanju dijela poreznih prihoda i povećanju dijela prihoda od imovine.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK