slusaonica01
livestream01

Kolan Vrtić

Na pomolu je jedan od najvećih komunalnih i infrastrukturnih projekata od izuzetne važnosti za
demografiju Općine Kolan, gradnja dječjeg vrtića. Naime, kako je rečeno u Općini Kolan, potkraj
srpnja ove godine izdana je građevinska dozvola za njegovu izgradnju.


Već je izrađen glavni projekt za novi dječji vrtić, nakon čega se kreće s postupkom osiguravanja
financijske konstrukcije za gradnju te provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova
gradnje i opremanja dječjeg vrtića. Izgradnjom dječjeg vrtića sa jednom jasličkom i jednom
vrtićkom jedinicom. U planu je omogućiti smještaj za 32 djece, što bi trebalo u cijelosti
zadovoljiti trenutne potrebe, i to bi trebala biti zgrada s jednom jasličkom i jednom vrtićkom
jedinicom. Osim toga, postojat će mogućnost daljnje nadogradnje u budućnosti sukladno
potrebama, tj. u skladu s brojem djece. Primarni cilj je omogućiti lakši život mladim obiteljima,
zasnivanje obitelji i ostanak u Općini Kolan.
Putem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Općina Kolan je osigurala dosad 382 000 eura, a putem natječaja za razvoj otoka u 2023. godini
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 72 000 eura. Osim navedenog Općina Kolan
namjerava ovaj projekt prijaviti i na druge natječaje koji će financirati izgradnju dječjih vrtića.
Izgradnja dječjeg vrtića trebala bi započeti ove godine.

Marin Milić/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK