slusaonica01
livestream01

Pocetak skolske godine 2023 2024

U Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca, u školsku godinu 2023./2024. upisano je 236 učenika. 0d toga su 202 učenika upisana u matičnoj školi u Pagu, a 34 učenika upisana su u područnim školama. U prvi razred Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Pagu upisano je 34 učenika. Od toga je u matičnoj školi u Pagu u 1. razred upisano 20 učenika, u područnoj školi u Povljani u prvi razred upisano je 13 učenika, a područnoj školi u Vlašićima u prvi razred upisan je jedan učenik. U područnoj školi u Dinjiškoj nije upisan niti jedan učenik.

Ove školske godine u 1. razred Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Pagu upisano je više učenika nego prošle godine. Naime, u školskoj godini 2022./2023., u prvi razred Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Pagu bilo je upisano 28 učenika, od toga 23 učenika u matičnoj školi u Pagu, a 5 učenika u područnim školama u Povljani i u Dinjiškoj.
U Srednju školu Bartola Kašića upisana su 94 učenika. Od toga su 72 učenika upisala smjer gimnazija, a 22 učenika upisala su smjer za zanimanje konobar-kuhar. U školskoj godini 2023./2024. u prvi razred gimnazije upisano je 17 učenika, a u prvi razred smjera za zanimanje konobar-kuhar upisana su 4 učenika.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK