slusaonica01
livestream01

Crveni kriz Grada Novalje

U Novalji je utemeljeno Gradsko društvo Crvenog križa Novalja. Na konstituirajućoj sjednici Vlado Brkljačić, član glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i ravnatelj Crvenog križa Ličko-senjske, županije rekao je kako je Grad Novalja ispunio sve uvjete za osnivanje društva. Za predsjednika Gradskog društva Crvenog križa Novalja izabran je dr. Hrvoje Tičić, a za dopredsjednike izabrani su Vanja Miletić i Mario Dabo.

Nakon osnivanja Gradskog društva Crvenog križa Novalja, svi gradovi i općine u Ličko-senjskoj županiji zastupljeni su u toj humanitarnoj mreži.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK