slusaonica01
livestream01

Radovi na procelju crkve sv Marije u Starom gradu

U Starom gradu odvijaju se radovi na obnovi rozete i pročelja crkve Uznesenja Marijina iz 13. stoljeća koja je središe paškog Marijanskog svetišta, jednog od najstarijih u Hrvatskoj.

 

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je o radovima na crkvi u Starom gradu rekao: "U radove u Starom gradu krenulo se kako bi se uredilo i crkvu i okoliš jer je to naše Marijansko svetište koje je jedno od najstarijih u Hrvatskoj. U crkvi Svete Marije čuva se kip Majke Božje od Staroga grada koji se za Veliku Gospu u procesiji donosi u Pag. Mnogi domaći ljudi, a ljeti i stranci, dolaze u Stari grad, neki radi šetnje i odmora, a neki radi molitve. Zbog značenja koje Stari grad ima to područje treba stalno uređivati i održavati. Radovi koji se sada provode su važni kako bi se obnovilo pročelje i kako bi se potpuno obnovila rozeta koja je bila jako oštećena."

Na crkvi sv. Marije u Starom gradu postavljena je obnovljena rozeta, a dok je rozeta bila na obnovi, na njezino mjesto bila je postavljena zamjenska. Uz to, s pročelja su skinuta, obnovljena i ponovno postavljena dva reda klesanika koji su bili oštećeni djelovanjem bure, soli i kiše kroz dulje vremensko razdoblje. Prije pet godina na prstenu krovišta postavljen je bakreni oluk kako bi se smanjio utjecaj oborina na zidove crkve. Uz to, uređen je veći dio zapadnog pročelja, uz dvorišnu stranu nekadašnjeg franjevačkog samostana. Tada su uklonjene oštećene kupe i na njihovo mjesto su stavljene nove. U sklopu uređenja crkve, restauriran je i središnji oltar. Za taj dio radova iz državnog proračuna bilo je osigurano 10. 000 eura. Uslijedili su radovi na uređenju pročelja crkve sv. Marije, a te radove je Ministarstvo kulture sufinanciralo sa 20. 000 eura. Ostala potrebna sredstva osigurao je Grad Pag. Postavljena je skela potrebna za izvođenje radova na sanaciji pročelja crkve, a radilo se na saniranju fasade i na učvršćivanju pročelja posebnim špricama kako bi se spriječio ulazak oborina u unutrašnjost crkve i probijanje vlage na unutarnje zidove crkve. Za te radove Grad Pag je osigurao 20. 000 eura. Grad Pag je organizirao i izradu replike rozete koja je, tijekom radova na restauraciji izvorne rozete, bila stavljena na pročelje crkve. Crkva sv. Marije u Starom gradu najstarija je, u cijelosti sačuvana sakralna građevina na otoku Pagu i jedina koja je neprekidno u funkciji više od sedam stoljeća.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK