slusaonica01
livestream01

Poceli su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreze Komunalnig drustva Pag

U Pagu su, uz prigodnu svečanost, počeli radovi na projektu rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Komunalnog društva Pag. Vrijednost radova je 4 i pol milijuna eura, bez PDV-a. Radovi se financiraju bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda i Komunalnog društva Pag. Na svečanom otvaranju radova nazočni su bili Božidar Longin, župan Zadarske županije, Valentin Dujmović, zamjenik direktora hrvatskih voda i kao domaćini, Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga, Jasna Magaš, predsjednica gradskog vijeća Grada Paga i Ivan Bašić, direktor Komunalnog društva Pag.

Tijekom sljedećih dvanaest mjeseci na području Grada Paga rekonstruirat će se stari cjevovodi koji će se zamijeniti novim, izdržljivim cjevovodima izrađenih od modernih materijala u duljini od 8,2 kilometara. Radovi na ovom velikom komunalnom projektu počeli su na dionici Dinjiška-Miškovići. U Komunalnom društvu Pag navode da će se realizacijom ovog projekta značajno smanjiti puknuća i time gubici vode, te će se ovim ulaganjem osigurati veća dostupnost i sigurna i kvalitetna vodoopskrba za stanovnike Grada Paga. Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Komunalno društvo Pag moli građane za strpljenje prilikom trajanja radova. Pripreme za realizaciju ovog velikog projekta počele su 28. prosinca prošle godine kada je u uredu gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića svečano potpisan ugovor za projekt pod nazivom Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag. Prema tada potpisanom ugovoru nositelj projekta je Komunalno društvo Pag d.o.o. Projekt se realizira zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda i Komunalnog društva Pag. Stručnu podršku razvojnim projektima Komunalnog društva Pag pruža Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana. U sklopu ugovora izgradit će se 790 metara vodovodne mreže u naselju Stara Vasa, rekonstruirat će se 2.652 metra glavnog transportnog cjevovoda javne vodoopskrbe koji prolazi kroz grad Pag i rekonstruirat će se cjevovod na dionici Dinjiška- Miškovići u duljini od 4.325 metara. Projektom se osigurava sigurnost javne vodoopskrbe građanima i povećana dostupnost i kvaliteta isporučene vode te znatno smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži. Rok izvođenja radova je dvanaest mjeseci.

Josip Portada/Radio Pag

Foto: Elvis Šmit

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK