slusaonica01
livestream01

ulaz radovi

U Pagu se, na predjelu Julovice, uz državnu cestu D-106, odvijaju radovi na uređenju ogradnog kamenog zida uz cestu i cestovnog rubnog pojasa. Radove organizira Grad Pag, a izvođač radova je gradska tvrtka Pag 2. Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je rekao da je uređenje južnog ulaza u grad Pag, odnosno izlaza iz grada Paga u smjeru Zadra, potrebno urediti jer je postojeće stanje uz rubni dio državne ceste bio u lošem stanju.

Ujedno, to je i dio uređenja Paga pred nadolazeću predsezonu. Sredstva za radove osigurana su u gradskom proračunu.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK