slusaonica01
livestream01

Pag Sastanak o zdravstvenoj zastiti

Budućnost Hitne medicinske pomoći i općenito zdravstvene zaštite na području Grada Paga bila je tema sastanka gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića s predstavnicima zdravstva Zadarske županije. Na sastanku je rečeno da će, prema novim kriterijima koji su povezani s brojem stanovnika, u sustavu Hitne medicinske pomoći na području Grada Paga djelovati tri, a ne četiri tima.

Hitnoj medicinskoj službi pomagat će liječnici obiteljske medicine. Na sastanku je rečeno kako je za vrijeme turističke sezone znatno povećan broj korisnika zdravstvene zaštite. Zbog toga je ravnateljica Doma zdravlja Zadarske županije dobila zadatak organizirati dodatnu turističku ambulantu za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna. Razgovaralo se i o pedijatrijskoj službi i zaključeno je da će se pedijatrijski tim ugovoriti ili u Pagu ili u Novalji, a djelovat će i na području Grada Paga i na području Grada Novalje. Dom zdravlja Novalja ima jednog specijalizanta koji bi se, po završetku specijalizacije, mogao vratiti u Novalju i na taj način bi se za dulje vrijeme riješio problem pedijatrijske službe. Na sastanku je rečeno da je u Domu zdravlja Pag ugovoren ginekološki tim koji će raditi i na području Grada Paga i na području Grada Novalje. Laboratorijske usluge obavljat će se u Domu zdravlja u Pagu. Predstavnici Zadarske županije su rekli kako postoji stalni nedostatak radne snage u zdravstvu te kako je Zadarska županija uvela nekoliko mjera s ciljem privlačenja novih djelatnika. Tako je, u gradovima i općinama gdje za to postoje uvjeti, uvela besplatno stanovanje za zdravstvene djelatnike. U općinama i gradovima u kojima ne postoji takva mogućnost uvedena je subvencija troškova stanovanja zdravstvenih djelatnika do iznosa od 500 eura mjesečno. Uz to, postoji i mogućnost subvencije kamata stambenih kredita za zdravstvene djelatnike. Od iduće školske godine Zadarska županija stipendirat će studente medicine s iznosom od 700 eura mjesečno. Posebno značajna rasprava na sastanku bila je o ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu u Gradu Pagu. Zaključeno je da će se do kraja ove godine izraditi prijedlog o ulaganjima, a postoje dvije mogućnosti. To su obnavljanje i rekonstrukcija postojeće zgrade na Prosici ili izgradnja nove zgrade. Odluku o tome donijet će Zadarska županija i Grad Pag.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK