slusaonica01
livestream01

Pag Zamjena otpadomjera

U Pagu će se, u sklopu mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, mijenjati otpadomjeri koji se nalaze u ulici Vangrada i u ulici Andrije Hebranga. Investicija je vrijedna 32.881,25 eura s PDV-om. Od tog iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će 19.728.75 eura s PDV-om što je 60 % od potrebnih sredstava.

Naime, Grad Pag i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći za projekt nabave komunalne opreme-zamjena postojećih otpadomjera na lokaciji ulice Vangrada i Andrije Hebranga-gradske jezgre, u ukupnom iznosu od 32.881,25 eura s PDV-om od čega sufinanciranje Fonda iznosi 19.728.75 eura s PDV-om, što čini 60 %.

Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK