slusaonica01
livestream01

Ante

Poštovani,

u vezi s netočnim navodima koje je u medijima iznio Marko Kolega, pročelnik UO za zdravstvo Zadarske županije, osjećam potrebu pojasniti situaciju vezanu uz problematiku zdravstvene skrbi na području Grada Paga.

 

Naime, pročelnik miješa primarnu zdravstvenu skrb i hitnu službu. Pregovori o organizaciji provođenja djelatnosti hitne medicine u Ispostavi Pag započeli su u travnju ove godine. Tijekom tih pregovora, u nekoliko navrata, komunicirali smo usmeno te putem e-maila 8. svibnja i 11. lipnja, moleći za hitno očitovanje vezano za zdravstveni tim hitne medicine u Pagu.

U ožujku nam je dostavljen Ugovor na 7.656,08 € što je jednaki iznos kao i posljednjih nekoliko godina koje smo uredno podmirivali. Moram naglasiti kako prošle godine nisu ispunjene obaveze iz ugovora što znači da je tim dogovoren od 15. lipnja do 31. kolovoza, a zdravstvena skrb u Pagu se počela provoditi od početka srpnja i trajala je samo do 15. kolovoza.

Ugovor nije potpisan jer je, prema dogovoru, sa sastanka s g. Kolegom održanog u Pagu u nazočnosti još nekoliko osoba, iznos za ovu godinu trebao biti revidiran s čime se složio i g. Kolega. Na sastanku nam je također obećano da će nam se poslati novi revidirani Ugovor s umanjenim iznosom što do danas nije izvršeno te je to jedini razlog zašto nisam mogao potpisati Ugovor.

Želim istaknuti i dodatne izazove s kojima se suočavamo. To je pitanje laboratorija u Pagu jer sve navodi da je cilj zatvoriti laboratorij u Pagu te je tako otkazana usluga prijevoza krvi naših pacijenata u Zadar. I to je Grad Pag preuzeo na sebe samo kako bismo našim građanima omogućili tu zdravstvenu uslugu.

Grad Pag je prije nekoliko godina nabavio i poklonio Ispostavi Doma zdravlja Grada Paga vozilo koje im je kasnije oduzeto uz obrazloženje da je to vozilo vlasništvo Doma zdravlja Zadar. Pitamo kada će nam se vratiti novac za kupljeno vozilo, što nam obećavaju godinama. Dugo godina imamo problem i sa sanitetskim vozilima. Tek kad je ispunjena kvota u Zadarskoj županiji, mi smo zadnji dobili vozilo. Pitamo po kojem kriteriju i tko odlučuje o tome.

Po svemu navedenom i odnosu prema Gradu Pagu, dolazimo do zaključka da je nekom u interesu da se Ispostava Doma zdravlja u Pagu ugasi. Ovo stanje je neodrživo i tražimo hitnu intervenciju i odgovore nadležnih institucija kako bi se osigurala adekvatna zdravstvena skrb za naše građane i posjetitelje. Još jednom napominjem da su djelatnici u Ispostavi Doma za zdravlja u Pagu premoreni već sada na početku turističke sezone, a kakvo je pravo stanje na terenu g. Kolega se može uvjeriti već sutra kada je i zakazan sastanak u Gradu Pagu u vremenu od 9 do10 sati.

S poštovanjem,

Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK