slusaonica01
livestream01

 Radio Pag Novalja POS

Između Grada Novalje i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), potpisan je ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS).

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Novalje od 4. lipnja 2018. godine, Grad Novalja se obvezao da će za izgradnju stanova osigurati dio građevinskog zemljišta na području katastarke općine Novalja I. Nakon toga su provedena dva javna poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a nakon kojih su objavljene konačne liste reda prvenstva s ukupno 73 uredne prijave. Kako bi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama mogla pristupiti realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Novalje, zatražiti lokacijsku dozvolu, izvršiti parcelaciju zemljišta i zatražiti građevinsku dozvolu, Grad Novalja je APN-u prenio u vlasništvo građevinsko zemljište koje se obvezao osigurati. Nakon dobivanja lokacijske dozvole za izgradnju stambenih objekata APN će na građevinskom zemljištu formirati nove građevinske parcele.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK