slusaonica01
livestream01

Gradsko Vijeće

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga s dužnosti predsjednika Gradskog vijeća smijenjen je Domagoj Vičević, a za novu predsjednicu Gradskog vijeća imenovana je Jasna Magaš (HDZ).

Sjednica je počela s utvrđivanjem kvoruma. Na sjednici nije bio vijećnik Paške stranke Željko Maržić koji se opravdao. Nakon toga je Domagoj Vičević predložio verifikaciju zapisnika s prošle sjednice, što je prihvaćeno, a nakon toga je Domagoj Vičević pročitao predloženi dnevni red. Naveo je kako, uz predloženi dnevni red, postoji prijedlog za nadopunu i to sedmorice vijećnika, kojom se traži smjena predsjednika Vijeća i imenovanje novog. Vijećnik Borko Oguić je predložio da nadopuna dnevnog reda bude prihvaćena te da se uvrsti kao 1. i 2. točka dnevnog reda. Domagoj Vičević je na to uzvratio kako on smatra da bi se o prijedlogu nadopune trebalo raspravljati nakon što se odradi dnevni red, odnosno na kraju sjednice. Vijećnik SDP-a Dario Grašo je rekao kako on smatra da predložene nadopune dnevnog reda ne mogu biti prva i druga točka o kojima će se raspravljati. Vijećnik Edo Komadina je tražio od Domagoja Vičevića objašnjenje zašto je odbio prijedlog u prvoj varijanti za sazivanjem sjednice Vijeća s te dvije točke jer će, kako je rekao, tako sve biti jasnije. Domagoj Vičević je odgovorio kako je sve jasno, kako svi sve znaju i nema potrebe dalje o tome pričati. Vijećnik Edo Komadina je nakon toga rekao kako misli da se o predloženoj nadopuni na ovoj sjednici ne smije i ne može raspravljati, nego eventualno da se to može staviti na dnevni red iduće sjednice Gradskog vijeća.
Vijećnica Ana Kuković je rekla kako većina želi provesti prijedlog, a uz to je navela kako bi, bez obzira na promjene u Vijeću, svi vijećnici trebali i dalje nastaviti raditi na dobrobit Grada Paga. Dario Grašo je nakon toga rekao kako je, bez obzira na najavljene promjene, želio sudjelovati na sjednici, odnosno želio je redovno odrađivanje dnevnog reda. Dodao je kako u novim okolnostima u tome svemu ne želi dalje sudjelovati. Nakon toga je i Domagoj Vičević rekao je kao neće sudjelovati u radu sjednice. Nakon toga sjednicu su napustili Domagoj Vičević, Edo Komadina, Dražen Crljenko, Dario Grašo i Toni Herenda. Nakon što su napustili sjednicu, Borko Oguić je, navodeći kako je on ovlašteni predlagatelj većine, predložio nastavak sjednice, s dopunom dnevnog reda kao 1. i 2. točkom, što je i prihvaćeno. Jednoglasno je donesena Odluka o smjeni Domagoja Vičevića s dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, a nakon toga je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju Jasne Magaš za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Paga. Pod predsjedanjem Jasne Magaš, prihvaćene su sve predložene Odluke iz redovnog dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK