slusaonica01
livestream01

 Radio Pag Benediktinski samostan

U Benediktinskom samostanu sv. Margarite u Pagu otvorena je Izložba paške čipke i Stalna izložba crkvene umjetnosti.

Izložbe su postavljene u zgradi u Koludraškoj ulici, a mogu se razgledati svakog dana od 18:00 do 21:00 sat. Na izložbi su postavljeni brojni vrijedni relikvijari, slike i kipovi. U Registru zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske paška čipka se naziva remek djelom kreativnog ljudskog genija, a u obrazloženju se navodi: “Paška čipka, nematerijalno kulturno dobro, svojom pojavom i ishodištem vezana je za Benediktinski samostan Sv. Margarite u Pagu."

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK