slusaonica01
livestream01

Radio Pag UPU Prosika

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga, među ostalim su donesene dvije važne odluke i to Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj i Odluka o donošenju Urbanističlog plana uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija.


"Donesene su ključne, vrlo bitne odluke za Grad Pag," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. "Nakon trideset godina prvi put su doneseni tako važni prostorno planski dokumeti, kao dio Urbanističkog plana uređenja Grada Paga. Pred nama su veliki projekti, izgradnja benzinske postaje uz more i postavljanje velike dizalice za podizanje brodica. U planu je uređenje novog parkinga na Macelu s oko 300 parkirnih mjesta, izgradnja autobusnog kolodvora, mala marina na Goliji i nova riva i điga na Prosici. Obnovom rive i izgradnjom đige na Prosici dobit će se novi vezovi i za veće brodove. Ovi prostorno planski dokumenti koji su doneseni temelj su budućeg razvoja Grada Paga. Za planove smo dobili sve suglasnosti ministarstva i sada, kada je Gradsko vijeće donijelo odluke, krećemo dalje s realizacijom svih projekata, a siguran sam kako ćemo za te naše projekte dobiti potporu iz Europskih fondova."

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK