slusaonica01
livestream01

Radio Pag Didusikov monoksid

Na inicijativu Grada Novalje i Službe za suzbijanje zlouporabe droga pri Hrvatskim uredom za javno zdravstvo u cilju što kvalitetnijeg stanja sigurnosti na području Republike Hrvatske tijekom turističke sezone, ministar zdravstva Milan Kujundžić donio je Naredbu o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N2O) putem proizvoda koji se ne uporabljuju u skladu s namjenom koju su predvidjeli proizvođači. Odluka je odmah stupila na snagu i vrijedit će do 30. rujna 2019. godine. Didušikov monoksid, koji se naziva rajski plin ili plin smješkavac, prodaje se legalno u ampulicama, a koriste ga brojni sudionici ljetnih zabava.

Zabranom će se onemogućiti prodaja didušikovog monoksida na način koji nije predviđen za njegovu temeljnu namjenu.

Josip Portada/Radio Pag Foto: Dnevnik.hr

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK