slusaonica01
livestream01

 Radio Pag franjevacki samostan

 

U planu je izgradnja difuznog ili integralnog hotela u nekadašnjoj palači Mirković u ulici Ivana Mirkovića i u Starom gradu. Difuzni ili raspršeni hotel povezan je s kulturološkim aspektom i promovira kratke boravke. U difuznom hotelu, za razliku od klasičnog hotela, gosti borave u sobama, apartmanima ili kućama, koje su raspršene na širem području, a svaka smještajna jedinica može biti drugačije uređena. Zajednički im je prostor recepcije hotela. Upravljačku strukturu raspršenog hotela organizira lokalna samouprava kroz organizaciju koja okuplja vlasnike smještajnih jedinica kao raspršeni hotel. Građani mogu sudjelovati u anketi o ovim projektima na https://docs.google.com
Grad Pag je u sklopu projekta Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“, KK.06.1.1.01.0047., ugovorio izradu Studije poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica. Za realizaciju projekta dobivena su bespovratna sredstva u sklopu Programa OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
U sklopu ovog dokumenta izraditi će se studija prema kojoj će se uspostaviti model funkcioniranja i uspostave razvoja difuznog ili integriranog hotela, izraditi će se detaljna analiza mogućnosti i uvjeta za uključivanje privatnih poduzetnika u rad difuznog ili integriranog hotela. Očekivani krajnji rezultati su organizacijsko, institucionalno i marketinško rješenje za difuzni ili integrirani hotel.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK