slusaonica01
livestream01

Radio Pag Gegic u Povljani

 

U Povljani je održana 1. smotra vina Gegić otoka Paga pod nazivom "Stani! Na Gegić u Povljani". Manifestacija je održana sa željom za oživljavanjem tradicije vinarstva i vinarske kulture na području Općine Povljana i otoka Paga. Začetnici ideje za održavanjem manifestacije su vinogradari i vinari s područja otoka Paga. Uzgojem autohtone sorte vinove loze Gegić i proizvodnjom istoimenog vina oni čuvaju višestoljetnu tradiciju i prenose je na buduće naraštaje. U sklopu manifestacije postavljena je izložba "Panji u Povljani" na kojoj je prikazana tradicija vinarstva u Povljani. U zabavnom dijelu programa nastupili su Joso Butorac i klapa Vinčace.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK