slusaonica01
livestream01

Radio Pag udzbenici

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2019/2020, pozivaju se roditelji koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Gradu Pagu.

Zahtjev se može podnijeti odmah po nabavi radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala, a najkasnije do 15. listopada 2019. godine. Uz zahtjev je potrebno priložiti zahtjev za sufinanciranje, račun nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala, uvjerenje o prebivalištu i izjavu o privoli za obradu podataka.Grad Pag sufinancirat će nabavu obrazovnog materijala učenicima osnovne škole i to:

  • učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150 kuna po učeniku,
  • učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole u iznosu od 250 kuna po učeniku,


a prema popisu učenika koji će dostaviti OŠ „Jurja Dalmatinca“ Pag.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag
Foto: OŠ Jurja Dalmatinca

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK