slusaonica01
livestream01
  • image
  • image

Radio Pag Osnovna skola Pag

U 1. razred Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag upisano je ukupno 25 učenika, 14 u Pagu, 5 u Dinjiškoj, 5 u Povljani i 1 u Vlašićima. Formirano je 18 razrednih odjela, 13 čistih razrednih odjela u matičnoj školi u Pagu, 4 kombinirana razredna odjela u područnim školama Dinjiška, Povljana i Vlašići i jedan čisti razredni odjel u PŠ Dinjiška.

Osnovnu školu Jurja Dalmatinca Pag u školskoj godini 2019./2020. polazi 236 učenika, od toga 113 učenika od 1. do 4. razreda i 123 učenika od 5. do 8. razreda.
Od 113 učenika razredne nastave (od 1. do 4. razreda) 9 učenika pohađa Područni odjel u Dinjiškoj, 22 učenika Područni odjel u Povljani, a 3 učenika Područni odjel u Vlašićima. Prošlu školsku godinu Školu je pohađalo 235 učenika.
Povodom početka nove školske godine 2019./2020., gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić svim učenicima, roditeljima, nastavnicima, profesorima i svim djelatnicima Osnovne škole Juraj Dalmatinac i Srednje škole Bartul Kašić želi uspješnu novu školsku godinu.
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2019/2020, pozivaju se roditelji koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Gradu Pagu. Grad Pag sufinancirat će nabavu obrazovnog materijala učenicima osnovne škole i to:
-učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150,00 kuna po učeniku
-učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole u iznosu od 250,00 kuna po učeniku
prema popisu učenika koji će dostaviti OŠ „Jurja Dalmatinca“ Pag.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Paga.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
-zahtjev za sufinanciranje, račun nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala, uvjerenje o prebivalištu, izjavu o privoli za obradu podataka.
Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradu Pagu osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, najkasnije do 15. listopada 2019. godine.
Grad Pag će osim sufinanciranja radnih bilježnica i obrazovnog materijala za ovu školsku godinu osigurati sredstva za financiranje učeničkih i studentskih stipendija te sredstva za sufinanciranje organiziranog prijevoza učenika.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK