slusaonica01
livestream01
  • image
  • image

DSC4203resize

Gradu Pagu odobreno je 250. 000 kuna za zaštitu arheološkog podvodnog nalazišta Letavica. Sredstva su dobivena na natječaju Ministarstva kulture, Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za programe zaštite na arheološkim kulturnim dobrima.

Odobrena sredstva utrošiti će se na sustav zaštite te modernu tehnologiju, sofisticiranu opremu i sonder putem kojeg će se pratiti stanje u podmorju, nalazište i kretanje ronioca, te slati signale za sve što se događa ispod površine mora. Nalazište Letavica leži na dubini od 37 do 39 m, na granici stjenovite i pješčane padine morskoga dna, na udaljenosti od oko 130 m od morske obale. Riječ je o skupini od oko 400 dobro vidljivih amfora koje se tipološki svrstavaju u skupinu Lamboglia 2, a mogu se podijeliti u nekoliko varijanti. Sudeći prema osnovnim karakteristikama oblika, amfore se mogu datirati u 1. st. pr. Kr. tj. u vrijeme kasne Rimske Republike. Amfore su uglavnom prekrivene morskim priraslinama i međusobno srasle u kompaktnu cjelinu, a tek manji dio izmaknut je iz glavne koncentracije nalaza.
Internet stranica nalazišta: https://www.discover-pag.com/hr/opis-lokacije.html

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK