slusaonica01
livestream01

Radio Pag Katarelac

Na području Općine Kolan izgrađen je kamp sa 46 bunglalova u neposrednoj blizini plaža Katarelac i Zrća. Radi se o bungalovima koji su legalizirani u skladu sa zakonom. Načelnik Općina Kolan Marin Pernjak je rekao kako Općina Kolan podržava sve investitore koji žele ulagati na njihovom području i time pridonijeti poboljšanju turističke ponude, ali je naglasio kako od izgradnje kampa Općina Kolan nije imala konkretne koristi.


“Investitor je radio u skladu sa zakonom kada je legalizirao svoje objekte, ali na žalost zakoni su takvi da Općina Kolan nije mogla od toga steći nikakav prihod. S druge strane, prihod će doći od svih onih davanja koja se inače ubiru kroz boravak gostiju. Međutim, koliko god je u redu legalizacija bungalova koju je izdalo nadležno ministarstvo, mi sad imamo objektivan problem, a to je prije svega organizacija odvoza otpada zbog čega imamo i troškove. Investitor je inače uredni platiša i ne sumnjamo kako će i dalje biti sve u najboljem redu , ali eto zakon je takav da objekte legalizira ministarstvo, a da pri tome Općina, na čijem području se objekti nalaze, ne dobiva ništa .”
Načelnik Marin Pernjak je posebno naglasio kako Općina Kolan radi na uređenju svog prostora te kako u ovom slučaju nije bilo mogućnosti utjecaja ni na izgled ni na ukupnu površinu koju zauzimaju bungalovi, kao ni na njihov raspored u prostoru.
“Ne bavim se hipotetskim pitanjima, ali ako bi se investitor odlučio na širenje kampa, u tom slučaju bi bila drugačija suradnja investitora i Općine Kolan, a Općina Kolan bi mogla u tom slučaju utjecati na izgled proširenog djela kampa u skladu sa svojim propisima i svojim planom razvoja Općine Kolan," rekao je Marin Pernjak.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK