slusaonica01
livestream01
  • image

dRadio Pag Grad Novalja

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini, Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.


Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te udovoljavaju sljedećim uvjetima: državljani su Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada Novalje u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja za stipendije, redoviti su učenici srednje škole, odnosno redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija, redovno su upisali narednu akademsku godinu, savladali su nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda, imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00 (učenici).
Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju studenti koji nisu odmah po završetku preddiplomskog studija upisali diplomski, pod uvjetom da razdoblje mirovanja ne traje duže od dvije akademske godine.
Sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja deficitarnim strukovnim zanimanjima smatraju se autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, konobar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater, zidar, prodavač, geodetski tehničar, medicinska sestra-medicinski tehničar, dok se deficitarnim studijima smatraju: Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Studij kriminalistike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički fakultet-studij strojarstva, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Geodetski fakultet, Studij engleskog jezika, fizike, matematike, biologije, kemije, talijanskog jezika i informatike, Policijska akademija, Agronomski fakultet, Prehrambeno biotehnološki fakultet i Učiteljski studij.
Visina mjesečne stipendije iznosi:
-za učenike srednjih škola koji se školuju na otoku Pagu– 300,00 kn mjesečno,
-za učenike srednjih škola koji se školuju izvan otoka Paga–500,00 kn mjesečno,
-za studente–700,00 kn mjesečno.
Stipendija se dodjeljuje za razdoblje jedne školske odnosno akademske godine, a isplaćuje se u dva obroka i to:
-prvi obrok za razdoblje rujan-prosinac-do 30. travnja sljedeće kalendarske godine,
-drugi obrok za razdoblje siječanj-lipanj-do 31. prosinca tekuće godine.
Nakon jednom ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendije je dužan za svaku narednu školsku, odnosno akademsku godinu, potvrditi da i dalje ostvaruje to pravo. Navedeno pravo potvrđuje se dokazom o upisu u narednu godinu školovanja odnosno studiranja i prijepisom ocjena s prethodne godine školovanja. Ukoliko korisnik stipendije ne upiše narednu višu godinu školovanja ili studiranja, gubi pravo na stipendiju.
Studenti koji su bili korisnici gradske stipendije, a koji su izgubili pravo na stipendiju zbog ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu gradske stipendije. Studenti koji su bili korisnici gradske stipendije na prvoj godini studija i promijene obrazovnu ustanovu, te ponovo upisuju prvu godinu studija, ne mogu se natjecati za dodjelu gradske stipendije za prvu godinu studija.
Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnom dokumentacijom i naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvarati“ podnose se Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjeku za gradske naknade i društvene djelatnosti, koji na temelju kriterija određenih ovom Odlukom izrađuje, posebno za učenike, posebno za studente, prijedlog liste za dodjelu stipendija. Na temelju prijedloga iz prethodnog stavka gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija, posebno za učenike, posebno za studente, kojom se utvrđuju kandidati koji ostvaruju pravo na stipendiju. Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje kriterijima utvrdit će se posebnim ugovorom između stipendista i Grada Novalje. Kandidati će o ishodu postupka izbora biti obaviješteni pismenim putem u roku 8 (osam) dana od dana izvršenog izbora, a najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja. Prijava se, uz traženu dokumentaciju, podnosi u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja osobno u pisarnici Grada Novalje ili poštom kao preporučena pošiljka na adresu Grada Novalje, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, s naznakom „Natječaj za studentske stipendije - ne otvarati“. Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 053/663-405.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK