slusaonica01
livestream01

Mentorides

LAG "Mentorides" objavio je javni poziv za iskaz interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a „Mentorides“ za programe „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima" i „Potpora za razvoj novih proizvoda temeljenih na lokalnim resursima i potencijalima“.

Pozivaju se svi zainteresirani da se do 16. rujna 2019. jave osobno, putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonskim putem na individualne konzultacije s ciljem iskazivanja interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz EPFRR, u okviru provedbe LRS LAG-a Mentorides, za navedene tipove operacija. Popis prihvatljivih aktivnosti te predviđena alokacija navedeni su u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mentorides koja se nalazi na poveznici http://www.lagmentorides.hr/dokumenti/
Sukladno iskazanom interesu, LAG će izmijeniti svoju LRS te povećati ili smanjiti alokaciju po navedenim tipovima operacija. Ovaj projekt sufinancira Europska Unija.
Lokalna akcijska grupa (LAG) OTOK PAG osnovana je 2014. god. godine s ciljem pripreme jedinica lokalne samouprave otoka Paga na primjenu LEADER procedura za ruralni razvoj otoka Paga, ali i sveopćeg održivog ruralnog razvoja. LAG je tada u svom sastavu obuhvaćao gradove Pag i Novalju, te općine Kolan i Povljanu.
Udruga je osnovana je kao organizacija civilnog društva, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove i poduzeća, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana.
Sukladno potrebi pokretanja aktivnosti lokalnih akcijskih grupa, a u cilju privlačenja sredstava EU fondova i usklađenog ruralnog razvoja 2015., u sastav LAG-a pristupili su Grad Rab i Općina Lopar, pod jedinstvenim imenom LAG „ MENTORIDES“
Nakon osnivanja LAG-a, sukladno LEADER procedurama, izrađena je Lokalna razvojna strategija LAG-a sukladno principima LEADER programa, odnosno primjenom „bottom up“ načela, koji podrazumijeva uključivanje svih dionika, iz sva tri razvojna sektora u pripremu ovakvog strateškog dokumenta.
Lokalna razvojna strategija sadrži dugoročne razvojne strateške ciljeve i prioritetne mjere, odnosno aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvario razvoj osmišljen procesom sastanaka i konzultacija s relevantnim razvojnim dionicima iz sva tri razvojna sektora, javnim, privatnim i civilnim.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK