slusaonica01
livestream01

 aRadio Pag Grad Novalja Arburoza

Gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo je, na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, raspisao je Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Novalji za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Zaželimo, možemo!”

Traži se devet osoba, radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom. Predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 24 mjeseca. Radi se puno radno vrijeme, a plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbom o visini minimalne plaće. Poslovi će se obavljati na području Grada Novalje.
Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Prijavi na Oglas kandidati su dužni priložiti zamolbu za posao, životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja), preslika osobne iskaznice, preslika dokaza o završenoj školi, potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa), vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.“osobni podaci“ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Grada Novalje www.novalja.hr ili osobno u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1), obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 Novalja, putem pošte ili osobno, u roku 15 dana, od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:
„Za II. Oglas – ZAŽELI (Zaželimo, možemo – Grad Novalja)“.
Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv. Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK