slusaonica01
livestream01

komunalno radovi

Iz Komunalnog društva Pag dobili smo obavijest koju prenosimo u cijelosti: "U ponedjeljak, 5. veljače 2024. započinju radovi na projektu Komunalnog društva Pag rekonstrukcije vodoopskrbne mreže. Tijekom sljedećih 12 mjeseci na području cijelog Grada Paga rekonstruirati će se tj. stari cjevovodi će se zamijeniti novim izdržljivim cjevovodima izrađenih od modernih materijala u ukupnoj duljini od 7,7 kilometara. Početna dionica radova je Dinjiška – Miškovići.


Realizacijom ovog projekta značajno će se smanjiti puknuća i time gubici vode, te će se ovim ulaganjem osigurati veća dostupnost i sigurna i kvalitetna vodoopskrba za stanovnike Grada Paga.
Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Zamoljavamo sve za strpljenje prilikom trajanja radova."

Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK