slusaonica01
livestream01
Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesena je odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Paga. Javna priznanja dobit će, na prijedlog GO SDP-a Grada Paga, Ante Kurilić, član i voditelj KUD-a Družina, caffe bar Tornado i OPG Milac u vlasništvu Dražena Crljenka, a po prijedlogu UHVDR-a kojeg je potpisao predsjednik udruge Davor Fabijanić i Grada Paga, kojeg je potpisao gradonačelnik Ante Fabijanić, javno priznaje dobit će general pukovnik Ante Gotovina.

Poslovni prostor na plaži Prosika u Pagu, nekadašnji Ibis, a sada Ugostiteljski kompleks "Prosika", dan je u zakup na deset godina za obavljanje ugostiteljske, trgovačke i uslužne djelatnosti. Godišnja zakupnina iznosi 202. 000 kuna. Prema ugovoru kojeg su potpisali zakupac i Grad Pag, u poslovnom prostoru se ne smije urediti noćni klub i ne može se koristiti za smještaj gostiju. Poslovni prostor se sastoji od restorana površine 884 m2, tobogana površine 202 m2 i bazena površine 97 m2. Prema ugovoru, zakupac može dijelove poslovnog prostora dati u podzakup po prethodno pribavljenim pisanim suglasnostima Grada Paga. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Paga, vijećnik Ante Čemeljić (HDZ) je rekao kako smatra da bi se zakupcu trebalo pomoći.

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Paga, u nedjelju, 6. svibnja 2018. godine, održat će se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga i to za MO Miškovići, MO Dinjiška, MO Vlašići, MO Pag i MO Šimuni.

Od 5. do 20.ožujka (uključujući i taj dan) mogu se, prema Odluci Gradskog vijeća Grada Paga, predlagati kandidati za članove Savjeta mladih Grada Paga. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Paga utemeljeno radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Paga. Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.


Pod predsjedanjem Domagoja Vičevića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća s obimnim dnevnim redom.


U Kolanu se, 28. 2. 2018. godine trebala održati animacijska radionica vezano za najavu prvog LAG natječaja. LAG Mentorides obavještava potencijalne sudionike radionice kako je određen novi termin održavanja. Animacijska radionica održat će se u utorak, 06.03.2018. s početkom u 11 sati. LAG Mentorides

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević sazvao je za 1. ožujka 2018. godine 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga koja će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 13,00 sati. Vijećnici će, među ostalim, odlučiti o dodjeli priznanja general-pukovniku Anti Gotovini kojeg će se proglasiti počasnim građaninom Grada Paga.

Općinski sud u Zadru je, prije desetak dana, prodaju nekadašnjeg Olympica, kao dio ovršnog postupka, proglasio nevažećom, jer, kako se navodi u obrazloženju, „predmetno Rješenje o dosudi nije izrađeno u pisanom otpravku slijedom čega je ovaj Sud dana 1. veljače 2018. izradio Rješenje o dosudi koje je doneseno dana 14. ožujka 2013.“ Sutkinja Dubravka Novaković je u obrazloženju navela kako je prodaja oglašena nevažećom jer Grad Pag nije u određenom roku položio kupovninu.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK