slusaonica01
livestream01
  • image

Grad Novalja sjediste

Uslijed novonastale situacije i posljedica uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih koronavirusom COVID – 19, a nastavno na paket gospodarskih mjera Vlade RH koje se odnose na zadržavanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima, Grad Novalja je najavio Mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta koja će biti nadopuna Mjeri Vlade RH. Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Odgoda plaćanja doprinosa na plaće radnika za sve one koji koriste Vladine mjere može biti razlogom ne prijavljivanja na mjeru jer odgoda ne oslobađa naknadnog plaćanja obveza. Stoga će mjere Grada Novalje ići u pravcu financiranja doprinosa na plaću po svakom zaposlenom radniku. Visina subvencije bit će jednaka iznosu doprinosa na plaću po svakom djelatniku, ali do maksimalnog iznosa isplaćenih doprinosa za mjesec veljaču 2020. godine. Pravo na subvenciju imati će svi subjekti koji koriste mjeru Vlade RH, a koji obavljaju djelatnost na području Grada Novalje. Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK