slusaonica01
livestream01

Općinski sud u Zadru je, prije desetak dana, prodaju nekadašnjeg Olympica, kao dio ovršnog postupka, proglasio nevažećom, jer, kako se navodi u obrazloženju, „predmetno Rješenje o dosudi nije izrađeno u pisanom otpravku slijedom čega je ovaj Sud dana 1. veljače 2018. izradio Rješenje o dosudi koje je doneseno dana 14. ožujka 2013.“ Sutkinja Dubravka Novaković je u obrazloženju navela kako je prodaja oglašena nevažećom jer Grad Pag nije u određenom roku položio kupovninu.

Tako je završen prvi dio ovršnog postupka koji je pokrenut na Općinskom sudu u Zadru, po prijedlogu Hypo banke jer Božidar Jović nije vratio kredit kojeg je podigao u Hypo banci (danas Adikko banka). Na temelju ovršnog postupka, 2013. godine je oglašena prodaja Olympica na javnoj dražbi. Grad Pag je za kat. čest. 7310/3- zgrada sa 337 m2, bazen sa 77 m2, sportski tereni sa 3602 m2 upisano u z.k. ul. 6792 k.o. Pag, jedini dao ponudu u iznosu od 1.022.085,48 kuna što je trebao uplatiti u roku od 60 dana.

-Ovaj postupak nema ništa sa sadašnjom gradskom vlasti, rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. -Ovršni postupak za Olympiko se dogodio pred lokalne izbore i tada je Grad Pag pokazao interes za Olympico. Nova vlast, izabrana na tadašnjim lokalnim izborima, je procijenila kako će biti manja šteta za Grad Pag ako se u to ne ulazi.

Zlatni rukometaš Božidar Jović je, prije oko 15 godina, s tadašnjom gradskom vlasti ugovorio korištenje koncesije na zemljištu na Lokunji u površini od 24 000 m2 na kojem je izgradio Olympico. No, ubrzo nakon izgradnje Olympica, gotovo svake večeri policija je zaprimala prijave nekih građana zbog buke koja je, kako su tvrdili, dolazila iz Olympica. Božidar Jović je, kako bi se smanjila buka, uložio velika sredstva u izolacijski sustav, međutim, prijave su i dalje stizale. No, glavni problem je nastao kada se pokazalo kako Jović, na temelju koncesije, smije koristiti zemljište u površini od 9.000 m2, a ne 24. 000 m2. Nakon svega je do došlo sudskog spora, a Jović je 2012. godine odjavio svoj sportsko-ugostiteljski objekt BBC. Sudski postupak je završen prošle godine. Na temelju presude, Grad Pag je obavezan Joviću nadoknaditi štetu od nešto više od 10 milijuna kuna, a radi naplate potraživanja, račun Grada Paga je bio blokiran. Međutim, prema konačnoj presudi, račun Grada Paga je deblokiran, a Grad Pag mora Joviću mjesečno isplaćivati 150. 000 kuna do isplate cijelog duga duga s kamatama.

Pretpostavlja se kako će Hypo banka, odnosno sada Addiko banka, ponovno oglasiti dražbu za prodaju nekadašnjeg Olympica, što bi bilo u skladu sa zakonom.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK