slusaonica01
livestream01

U sjedištu gradske uprave Grada Paga održan je sastanak na kojem su bili Hrvoje Manenica i Mario Radaljac, kustosi Arheološkog muzeja u Zadru, Vedran Dorutić, predsjednik udruge Navalis i gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. Razgovaralo se o arheološkim istraživanjima podmorja na području Grada Paga koja će se, kako su potvrdila dvojica kustosa, provesti u podmorju Paške uvale, nedaleko rta sv. Nikole (punte Mikula). -U podmorju nedaleko rta sv. Nikole otkrili smo luksuzno stolno posuđe, finu keramiku, ostake koji spadaju u kategoriju luksuza kakav je bio prisutan u značajnijim gradovima u Dalmaciji, rekao je kustos Hrvoje Manenica. -Međutim, tek nakon što napravimo sonde i ispitamo to područje znat ćemo što je bilo kod rta sv. Nikole. Na tom području se mogao nalaziti mul, jer postoje naznake toga, što povezujemo s izgradnjom novog grada Paga. Međutim, može se raditi i o ostacima tereta broda koji je stradao u brodolomu.Nalaze vežemo za razdoblje između 14. i 16. stoljeća. Moramo prodrijeti dublje u slojeve pijeska i sve dobro istražiti kako bi donijeli konačan zaključak.
Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić jer rekao kako će Grad Pag podržati arheološka istraživanja.
-Zadovoljan sam razgovorom s kustosima i predstavnikom udruge Navalis koji će provoditi arheološka istraživanja. Usput treba reći kako ćemo podržati i nova arheološka istraživanja u Starom gradu, rekao je gradonačelnik Paga Ante Fabijanić.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK