slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag zaglava

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava trajat će od 17. rujna do 16. listopada 2020. godine. Solarni park Zaglava trebao bi se graditi sa pratećim građevinama potrebnim za tehnologiju proizvodnje unutar proizvodne zone Zaglava, koja je određena s površinom 25,0 ha.


Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava održati će se 01. listopada s početkom u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava mogu se davati do zaključivanja javne rasprave. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK