slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Poduzetnicka zona u Novalji

Grad Novalja dobio je od države zemljište vrijedno 49 milijuna kuna za izgradnju Gospodarske zone Zaglava-Prozor. Odluku o darovanju zemljišta Gradu Novalji donijela je Vlada Republike Hrvatske 20. veljače ove godine.

Na temelju te odluke, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo potpisali su Ugovor o darovanju nekretnine Gradu Novalji. Na darovanom zemljištu, uz Gospodarsku zonu Zaglava-Prozor, izgradit će se postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i reciklažno dvorište za građevinski otpad. Izgradnjom gospodarske zone stvorit će se uvjeti za unaprijeđenje obrtništva i poduzetništva, izgradnjom postrojenja za biološku obradu biootpada doprinijet će se očuvanju okoliša, a izgradnjom reciklažnog dvorišta trebao bi se riješiti problem divljih odlagališta na širem području Grada Novalje.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK