slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Komunalna oprema

Na temelju javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, Grad Pag je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio opremu za gospodarenje otpadom.

Nabavljeni su:
ROLO kontejner za otpad, zapremnine oko 18 m3 - 1 komad, PRESKONTEJNER sa sabijanje otpada , tip Averman MPC-5, zapremnine 5 m3 - 2 komada i BALIRKA vertikalna, tip Bramidan B 20 - 1 komad. Oprema je isporučena u Reciklažno dvorište u Pagu te je dana na upravljanje tvrtki Čistoća Pag d.o.o. Vrijednost Ugovora je 242.500,00 Kn s PDV-om, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 60%, a Grad Pag 40% od ukupnog iznosa. Nabavom komunalne opreme unaprijediti će se sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza s otoka na kopno i predaje na obradu. Osigurat će se kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK