slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Protivljenje gradana kiosku na Goliji zamjena

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Dario Grašo dostavio je Radio Pagu dopis, kao Odgovor na objavu gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića na web portalu Radio Paga od 18.veljače 2021. godine.

U dopisu Dario Grašo navodi:
"Poštovani, dana 18.veljače 2021. godine objavili ste na vašim web stranicama vijest da je Grad Pag raspisao natječaj za javnu površinu na Goliji za postavljanje kioska za ugostiteljsku djelatnost, na mjestu gdje je do sada bila kućica za prodaju autobusnih karata. Putem djelovodnika Grada Paga, kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga dobio sam pismo građana Paga iz ulice Golija te susjeda u blizini autobusne stanice, a u kojem navode kako se protive namjeri gradonačelnika da samo par metara od restorana koji se tamo nalazi, kuća za iznajmljivanje i ostalih obrta, odobri postavljanje montažnog objekta za ugostiteljsku djelatnost i postavljanje dvije ekološke toaletne kabine (WC).
Pismo i potpise dostavljam u privitku kao i članak 14. stavak 1 i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji govore:
(1) Predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice lokalne samouprave.
(2) Prostori iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećega ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.
Iz gore navedenog je vidljivo da gradonačelnik nije smio raspisati natječaj za postavljanje pokretne naprave u neposrednoj blizini postojećeg restorana. I tog razloga se obraćam medijima te ću na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Paga predložiti točku dnevnog reda s predmetnom tematikom.
Dario Grašo, predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga"

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK