slusaonica01
livestream01
  • calc

Radio Pag Poseban rezervat Dubrava Hanzine Pag

Projekt uređenja Poučne staze u Posebnom rezervatu šumske vegetacije "Dubrava-Hanzine" u Pagu vrijedan je 550.125 kuna. Od tog iznosa, preko Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, osigurano je 446.420 kuna, a iz potpore iz proračuna RH 78.780 kuna. Rezervatom šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ upravlja Javna ustanova Natura-Jadera.

U projektu je, kako navode u JU Natura Jadera, previđeno sporadično uklanjanje raslinja i dijelova raslinja radi osiguranja neometanog i sigurnog prolaska posjetitelja. Na dionici poučne staze postavit će se pet klupa za odmor. Klupe će biti napravljene od drva. Uz to, na dionici trase poučne staze postavit će se informativno-edukacijske ploče. Sve ploče bit će izrađene od neškodljivih materijala, a konstrukcije za postavljanje ploča bit će izrađene od drva. Na već postojećim prirodnim čistinama planira se uređenje vidikovaca od drva. Postavit će se i stolovi i klupe za odmor izrađeni od prirodnih materijala. Uz sjeveroistočni rub prirodnih čistina, prema moru, izgradit će se drvena ograda visine do 1 m, kako bi se osiguralo kretanje posjetitelja i spriječilo kretanje prema moru. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnje probijanje puteva i staza i na odgovarajući način označiti već postojeće staze kako bi se zaustavilo daljnje probijanje divljih puteva. Provedbom projekta šuma će biti dostupnija krajnjim korisnicima, a istaknut će specifični dijelovi šumskog ekosustava, odnodno istaknut će se vrijednost Posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK