slusaonica01
livestream01

Radio Pag Kakvoca mora na otoku Pagu

More uz plaže i u uvalama otoka Paga izuzetno je čisto, potvrđuju podaci Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Tijekom ispitivanja kakvoće mora u akvatoriju otoka Paga od svibnja 2021. godine, utvrđeno je kako u moru nema vidljivih onečišćenja, plivajućih otpadnih tvari, mineralnih masnoća i suspendiranih otpadnih tvari.

Na području Grada Paga kakvoća mora prati se uz plažu Prosika i u uvali Šimuni. More uz plažu Prosika dobilo je ocjenu "izvrsno", a i stu ocjenu dobilo je i more u uvali Šimuni. Na području Općine Kolan kakvoća mora prati se u Kolanjskom Gajcu, na Svetom Duhu i u Mandrama. Na sva tri mjesta more je dobilo oznaku "izvrsno". Na području Općine Povljana kakvoća mora se prati uz plažu Dubrovnik, a more na tom području također je dobilo ocjenu kakvoće "izvrsno". Na području Grada Novalje kakvoća mora prati se uz plažu Ručica, a more uz plažu Ručica dobilo je ocjenu "izvrsno".
Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK