slusaonica01
livestream01

U Mandrama uvedena redukcija vode

Komunalno društvo Pag obavještava građane da je na području Mandri uvedena mjera redukcije vode, kojom se zabranjuje korištenje vode za zalijevanje zelenih površina, korištenje poljoprivrednih priključaka, punjenje bazena i pranje automobila. Mjera je stupila na snagu dana 3. kolovoza 2022. i trajat će do ukidanja, o čemu će korisnici vodnih usluga biti bez odgode obaviješteni.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK