slusaonica01
livestream01

Nova katastarska izmjera Pag

Grad Pag objavio je kako su, odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Grada Paga za dijelove katastarskih općina Pag, Povljana i Dinjiška, započeli radovi u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

Navodi se kako je Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan 2. lipnja ove godine između Državne geodetske uprave i Grada Paga, kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geomodeling d.o.o.. Prema tom ugovoru Geodetski zavod Rijeka d.o.o. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag i k.o. Dinjiška. Zavod za fotogrametriju d.d. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag i k.o. Povljana. Geomodeling d.o.o. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag. Obilježavanje čestica izvršavat će se sukladno planu obilježavanja, svaki izvoditelj na svom području zadatka.
"Ovim putem građani se pozivaju na javni skup u prostorijama Doma kulture u Pagu 06.09.2022. u 17:00 sati," navodi se u obavijesti Grada Paga.
Sve potrebne informacije vezane za provođenje katastarske izmjere mogu se dobiti na mrežnim stranicama izvoditelja:

  • Geodetski zavod Rijeka d.o.o. gzr.hr 051/551-344,
  • Zavod za fotogrametriju d.d. zzf.hr 01/2362-500,
  • Geomodeling d.o.o. geomodeling.hr 023/492-528.


Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK