slusaonica01
livestream01

Vodoopskrba Grada Paga u turistickoj sezoni

Grad Pag tijekom turističke sezone nije imao problema s vodom, rekao je Ante Čemeljić, direktor Komunalnog društva Pag. U Vodovodu Hrvatsko primorje-Južni ogranak d.o.o., preko kojeg Grad Pag dobiva vodu s kopna, rečeno je kako je Pag, u glavnom dijelu turističke sezone, dobivao oko 140 litara vode u sekundi, a u slučaju potrebe, moglo se isporučivati do 190 litara vode u sekundi.

Zbog velike suše količine vode su bile smanjene, ali usprkos tome, za vrijeme glavnog dijela turističke sezone nije bilo nestašice vode. Na otoku Pagu, tijekom turističke sezone, ograničenja u trošenju vode bila su uvedena na području Grada Novalje i u mjestu Mandre u Općini Kolan.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK