slusaonica01
livestream01

U Pagu je odrzana akcija ciscenja plaza

U Pagu je održana akcija čišćenja plaža pod nazivom "Tri kaića, tri plaže" tijekom koje je prikupljen otpad na plažama Veli zaton, Mali zaton i Veli bok. Prikupljeni su predmeti od plastike, metala i stakla što je stavljeno u vrećice za prikupljanje otpada i odvezeno na odlagalište otpada Sv. Kuzam u Pagu. Čišćenje plaža organizirala je Udruga sportskog turizma "Pag MareMonti". Pokrovitelj akcije bila je Turistička zajednica Grada Paga, a Čistoća Pag d.o.o. je donirala vrećice za prikupljanje otpada i organizirala odvoz do odlagališta.


"Zahvaljujemo se Turističkoj zajednici Grada Paga na pokroviteljstvu akcije te Čistoći Pag na vrećicama za prikupljanje i odvozu otpada na odlagalište Sv. Kuzam," rekli su u Udruzi sportskog turizma "Pag MareMonti".

Josip Portada/Radio Pag
Foto: Udruga sportskog turizma "Pag MareMonti"

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK