slusaonica01
livestream01

Bozicnica za umirovljenike i socijalno ugrozene

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić donio je odluku o isplati novčanog dodatka umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama s područja Grada Paga. Prema toj odluci novčani dodatak na mirovinu isplatit će se prema sljedećim kriterijima:


-Ukoliko je mirovina do 2.500,00 kuna novčani dodatak iznosi 250,00 kuna.
-Ukoliko je mirovina od 2.500,01 kuna do 3.500,00 kuna novčani dodatak iznosi 150,00 kuna.
Socijalno ugroženim osobama novčani dodatak isplatit će se ako su navršile 60 godina i ako nemaju primanja. Njima će se isplatiti novčani dodatak u iznosu od 200,00 kuna.
Novčani dodatak dijelit će se od 1. do 23. prosinca u Kneževom dvoru, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Umirovljenici trebaju predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak mirovine-tuzemne i / ili inozemne. Socijalno ugrožene osobe trebaju priložiti osobnu iskaznicu i potvrdu porezne prijave.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK