slusaonica01
livestream01

Program javnih potreba u sportu

U proračunu Grada Paga za 2023. godinu, za Program javnih potreba u sportu osigurano je 199. 400 eura. Od toga je za sportske klubove, društva sportske rekreacije, sportske manifestacije i donacije trenerima osigurano 33. 000 eura, a za uređenje i održavanje sportskih objekata osigurano je 166. 400 eura.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje materijalnih izdataka klubova i društava koja djeluju na području Grada Paga, troškove natjecanja, provođenje programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškove organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanje sportskih objekata i igrališta.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK