slusaonica01
livestream01

Nova oprema JVP Pag

JVP Pag je iz vlastitih sredstava nabavila vrijednu i korisnu vatrogasnu opremu. Nabavljena su dva potpuno nova aparata za disanje koji uključuju nosače, maske, plućne automate te bocu za komprimirani zrak izrađenu od kompozitnih vlakana. Tako je težina kompletnog aparata, u odnosu na stare aparate s čeličnim bocama, smanjena tri puta.

Ti se aparati koriste za autonomiju vatrogasca u zatvorenom prostoru prilikom požara strukturnih, gospodarskih ili industrijskih objekata, te na ostalim intervencijama gdje je prisutna velika količina dima i plinova koji proizlaze procesom gorenja poput požara osobnih ili teretnih vozila, požara trafostanica, a sve u svrhu osobne zaštite zdravlja vatrogasca. Uz aparate, kompletirana su i preostala tri interventna odijela za strukturne požare, te petnaest parova interventnih čizama, isto tako za strukturne požare.
"Stoga sada mogu reći da je 21 operativni djelatnik JVP Pag u potpunosti opremljen za svoj rad. Nabavljene su i vatrogasne LED svjetiljke u EX izvedbi, gdje smo osam svjetiljki nabavili vlastitim sredstvima, dok je preostalih 13 bila donacija Crvenog križa Pag, te se i ovim putem zahvaljujem voditeljici Heleni Grubišić na nesebičnoj pomoći u vidu vatrogasne opreme. Ovo je samo početak obnove vatrogasne osobne i zaštitne opreme djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Pag, te uvertira u ono s čim bi se sva ta oprema koristila ,a to su naravno vatrogasna vozila," rekao je Karlo Bukša, zapovjednik JVP Pag.

Josip Portada/Radio Pag
Foto: Elvis Šmit

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK