slusaonica01
livestream01

Program gradenja komunalne infrastrukture

Za Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu u proračunu Grada Paga osigurano je 376. 200 eura. U program su uvršteni projekti Javna rasvjeta, Nerazvrstane ceste, Javne prometne površine, groblja i građevine za gospodarenje komunalnim otpadom. Za projekt izgradnje javne rasvjete osigurano je 13. 300 kuna, a za projektnu dokumentaciju 6. 200 eura.

Za nerazvrstane ceste osigurano je 58. 000 eura. Od toga će se u izgradnju utrošiti 13. 300 eura, za projektnu dokumentaciju 31. 900 eura i za izvlaštenje 13. 300 eura. Za program Javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima osigurano je 124. 000 eura. Od toga će se za popločavanje ulica utrošiti 16. 000 eura, a za prostor Uhlinac 2. 700 eura. Za šetnice i za plaže utrošit će se 93. 000 eura, a za biciklističke staze 13. 000 eura. Za uređenje groblja predviđeno je 79.000 eura. Od toga će se za projektnu dokumentaciju utrošiti 26. 500 eura, a za uređenje 53. 000 eura. Za sortirnicu, Etapa 2. Faza 2. predviđeno je 94. 000 eura.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK