slusaonica01
livestream01

Ponovno sudenje za Olympico

U slučaju "Jović" kako ga nazivaju jedni, odnosno slučaju "Olympico", kako ga nazivaju drugi, došlo je do velikog obrata. Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je Rješenje kojim je ukinuo presudu Županijskog suda u Zadru kojom je presuđena novčana obveza Grada Paga prema Božidaru Joviću u visini od preko devet milijuna kuna, a predmet je vraćen na ponovni postupak.

Na temelju sudske presude i ovrhe, Grad Pag je Božidaru Joviću, poznatom zlatnom rukometašu i nekadašnjem vlasniku nekadašnjeg Sportsko rekreacijskog centra na Lokunji u Pagu, poznatom kao "Olympico" godišnje isplaćivao 266. 000 eura, odnosno 22. 000 eura u mjesečnim obrocima. Radio Pag je gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića zamolio za komentar ovog slučaja. Gradonačelnik Fabijanić je za Radio Pag rekao:

"Ovaj sudski postupak ne mogu komentirati onako kako bih bih to želio, jer se postupak nastavlja pred Županijskim sudom u Zadru. Međutim, mogu reći kako ovo Rješenje Vrhovnog suda ima veliko značenje za Grad Pag, jer je to dugovanje utvrđeno presudom jako opterećivalo gradski proračun. Naša upornost se isplatila, odnosno uspjeli smo u revizijskom postupku, a mogu dodati i to kako vrijedi ona stara poslovica da je pravda spora, ali ipak dostižna."

U Rješenju Vrhovnog suda navodi se: "Ukida se presuda Županijskog suda u Zadru broj GŽ-196/15-4 od 31. svibnja 2017. godine i predmet vraća drugostupanjskom sudu na ponovno suđenje."

U obrazloženju Rješenja navodi se kako je presudom suda prvog stupnja presuđeno sljedeće:

1. Raskida se Ugovor o koncesiji građevinskog zemljišta radi gradnje i uređenja športsko rekreativnog centra u Gradu Pagu, Klasa: 330-01/04-01/33, sklopljen 20. srpnja 2004. godine između Grada Paga i Sportsko turističkog ugostiteljskog obrta "BBC", kao i izmjene i dopune tog ugovora od 3. rujna 2004. godine.

2. Nalaže se tuženiku Gradu Pagu da tužitelju Božidaru Joviću, vlasniku Sportsko turističkog obrta "BBC" iz Paga, B. Jelačića 83, s osnova uloženih sredstava u objekt isplati iznos od 8. 911. 562, 19 kn (osam milijuna devetstojedanaest tisuća petstožezdesetdvije kune i devetnaest lipa) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj način teče od presuđenja, pa do isplate, po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Grad Pag je, nakon pravosnažnosti presude, koja je bila donesena u korist Božidara Jovića, pokrenuo revizijski postupak protiv presude Županijskog suda u Zadru broj GŽ-196/15-4 od 31. svibnja 2017. godine, kojom je djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Pagu broj P-20/10 od 7. listopada 2014. godine.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK