slusaonica01
livestream01

Grad Pag je dobio spor s tvrtkom IBIS

Grad Pag je dobio sudski spor s tvrtkom IBIS, d.o.o. iz Šenkovca, koja je od Grada Paga tražila naknadu izgubljene dobiti u visini od 664. 000 eura. No, vrijednost spora, s troškovima postupka i drugim, ukupno iznosi preko 800. 000 eura. Tvrtka IBIS, d.o.o. tražila je izgubljenu dobit jer se smatrala oštećenom u postupku uvođenja u posjed i drugih pojedinosti vezanih uz poslovni prostor na području Prosika u Pagu.

 

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je za Radio Pag rekao: "Ozbiljno smo se posvetili rješavanju sudskih sporova koji se vode protiv Grada Paga i tako otklanjamo opasnost za stvaranje novih dugovanja i opterećivanja gradskog proračuna. Zbog toga je važan i ovaj postupak s Ibisom, jer se tu radilo o velikom iznosu naknade koji se tražio i zadovoljni smo što je to za Grad Pag pozitivno riješeno."

Tvrtka IBIS, d.o.o. tužila je Grad Pag, a u prvom stupnju je Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Pagu odlučio u korist Grada Paga, presudom Poslovni broj P-2986/2019 od 30. rujna 2021. godine. Na tu presudu je IBIS, d.o.o. izjavio žalbu. Županijski sud u Zadru je, kao drugostupanjski sud, žalbu tvrtke IBIS d.o.o. odbacio kao neosnovanu i potvrdio je presudu Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu od 30. rujna 2021. godine. Uz to, Županijski sud u Zadru je odbio prijedlog tvrtke IBIS, d.o.o. od 14. listopada 2021. godine za određivanje drugog stvarno nadležnog drugostupanjskog suda za postupanje u konkretnom predmetu, kao neosnovan.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK