slusaonica01
livestream01

FLAG Tri mora

U Pagu će se 27. rujna održati radionica u okviru procesa izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Tri mora" za programsko razdoblje 2021.-2027. Radionica će se održati u Kneževom dvoru s početkom u 16:00 sati. Za više informacija zainteresirani se mogu obratiti djelatnicima FLAG-a Tri mora čiji su kontakti dostupni na mrežnoj stranici https://www.lagurtrimora.hr/

 

FLAG "Tri mora" poziva dionike FLAG područja iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora ribarstva da se odazovu radionicama organiziranim u sklopu procesa pripreme Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora. Ribarstveno područje FLAG-a "Tri mora" obuhvaća jedinice lokalne samouprave Općinu Vrsi, Ražanac, Poličnik, Povljanu, Kolan, Posedarje, Novigrad, Starigrad i Jasenice te Gradove Pag i Obrovac. Svrha održavanja radionica je okupljanje lokalnih dionika radi prepoznavanja specifičnih potreba područja i interesa dionika FLAG-a, analiziranje nedostataka i prednosti te prepoznavanje povoljnih mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica radi konstruktivne pripreme i izrade lokalne razvojne strategije kao značajnog dokumenta za daljnji rad i rast Tri mora putem kojega korisnici mogu ostvariti svoje ideje u cilju doprinosa održivom sektoru ribarstva i akvakulture te jačanju maritimne tradicije i baštine Tri mora.

Poziv je namijenjen svim dionicima iz javnog (JLS. Javne ustanove, TZ i sl.) , civilnog (Udruge, fizičke osobe) i gospodarskog sektora ribarstva i akvakulture (koji se bave ulovom, preradom, uzgojem, prodajom i sl. ribe i ribljih proizvoda) kojima je u interesu održivi razvoj ribarstvenih područja-lokalnih zajednica FLAG-a Tri mora, osnaživanje održivog sektora ribarstva i akvakulture, doprinos valorizaciji kulturne, maritimne tradicije i baštine te očuvanje vodenih bio resursa.

Lag Pag 03

Lag Pag 04

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK