slusaonica01
livestream01

Benediktinski samostan u Pagu osnovao udrugu

Benediktinski samostan sv. Margarite u Pagu utemeljio je Udrugu za očuvanje i promicanje sakralne i kulturne baštine grada Paga pod nazivom Ars benedictinarum. Predsjednica udruge je opatica samostana, sestra Benedikta Halilović. Opatica Halilović je navela kako je cilj udruge promicanje, zaštita, unapređenje, razvoj i trajno očuvanje sakralne, kulturne i povijesne baštine grada Paga, upoznavanje domaćih građana i stranaca sa sakralnom i kulturno povijesnom baštinom grada Paga i promicanje vrijednosti i važnosti te baštine kao kulturnog dobra od značenja za nacionalnu i svjetsku kulturnu baštinu. 

 

Udruga će, između ostalog, pomagati u upravljanju izložbenim prostorom zgrade radi prezentacije, promidžbe i očuvanja sakralne, kulturne i povijesne baštine Benediktinskog samostana i grada Paga, radit će na njegovanju tradicionalnog umijeća izrade paške čipke, izdavat će knjige i časopisa, radit će na pronalaženju, otkupu i zaštiti kulturno povijesnih i etnografski vrijednih predmeta i na promicanju volonterstva kao mehanizma izgradnje društvene solidarnosti. Udruga će se baviti i prodajom prikladnih suvenira i publikacija, organizacijom kulturnih i drugih priredbi, organizacijom domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara u području djelatnosti udruge, a u skladu sa zakonom i posebnim propisima. Sjedište udruge je u Benediktinskom samostanu sv. Margarite.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK