slusaonica01
livestream01

Grad Pag je postao clan udruge Benediktinskog samostana

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Paga, Grad Pag je postao član Udruge za očuvanje i promicanje sakralne i kulturne baštine grada Paga Ars benedictinarum koju je utemeljio Benediktinski samostan sv. Margarite u Pagu. Gradsko vijeće je, za predstavnika Grada Paga u udruzi, imenovalo gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića.

Donošenjem odluke o pristupanju Grada Paga udruzi Ars benedictinarum Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog predsjednice udruge, opatice, sestre Benedikte Halilović koja se pismeno obratila Gradu Pagu opširnim izvješćem o ciljevima i djelatnostima udruge i prijedlogom za uključenje Grada Paga u udrugu. Opatica Halilović je, u svojem dopisu Gradu Pagu, između ostalog navela:

"Našim građanima je poznato da je uređen prostor zgrade u Koludraškoj ulici u kojoj je potpuno uređena izložba sakralne umjetnosti uz financijsku pomoć Ministarstva kulture RH te je prizemlje uređeno kao lapidarij u kojem su izloženi eksponati vezani uz pašku čipku i digitalizirana paška čipka. S obzirom na važnost za Grad Pag i atraktivnost ovog objekta koji bi se mogao razviti u ishodište vjerskog turizma kao jednog od strateških pravaca razvoja, bilo bi izuzetno važno da se Grad Pag uključi u rad ove Udruge."

Udruga Ars benedictinarum će, između ostalog, pomagati u upravljanju izložbenim prostorom zgrade radi prezentacije, promidžbe i očuvanja sakralne, kulturne i povijesne baštine Benediktinskog samostana i grada Paga, radit će na njegovanju tradicionalnog umijeća izrade paške čipke, izdavat će knjige i časopise, radit će na pronalaženju, otkupu i zaštiti kulturno povijesnih i etnografski vrijednih predmeta i na promicanju volonterstva kao mehanizma izgradnje društvene solidarnosti. Udruga će se baviti i prodajom prikladnih suvenira i publikacija, organizacijom kulturnih i drugih priredbi, organizacijom domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara u području djelatnosti udruge. Uz to, udruga će raditi na promicanju, zaštiti, unapređenju, razvoju i trajnom očuvanju sakralne, kulturne i povijesne baštine grada Paga, radit će na upoznavanju domaćih građana i stranaca sa sakralnom i kulturno povijesnom baštinom grada Paga i promicat će vrijednost i važnost te baštine kao kulturnog dobra od značenja za nacionalnu i svjetsku kulturnu baštinu.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK