slusaonica01
livestream01

Vijece i Komunalno drustvo Pag

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesena je odluka o pripojenju Komunalnog društva Pag trgovačkom društvu Vodovod Hrvatsko primorje-Južni ogranak Senj. Odluka Gradskog vijeća Grada Paga o pripojenju Komunalnog društva Pag trgovačkom društvu Vodovod Hrvatsko primorje -Južni ogranak Senj donesena je na temelju Zakona o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 2019. godine.

Na temelju tog zakona ustrojavaju se jedinstveni isporučitelji vodnih usluga na uslužnim područjima koja su definirana Uredbom o uslužnim područjima od 28. lipnja 2023. godine. Uredbom o uslužnim područjima određena su uslužna područja, određene su njihove granice i društvo preuzimatelj u svakom uslužnom području. Grad Pag se nalazi na uslužnom području koje je, na temelju članka 30. Uredbe, označeno brojem 28. Uredbom je određeno da je na tom uslužnom području društvo preuzimatelj Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj. Prema članku 30. Uredbe uslužno područje 28 obuhvaća gradove Novalja i Senj te Općinu Karlobag u Ličko-senjskoj županiji, Grad Rab i Općinu Lopar u Primorsko-goranskoj županiji, Grad Pag te općine Kolan i Povljana u Zadarskoj županiji.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Paga, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić se obvezuje, prije potpisivanja Odluke Skupštine društva Komunalnog društva Pag o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju i potpisivanja Društvenog ugovora društva Vodovod Hrvatsko primorje-Južni ogranak, dostaviti Gradskom vijeću Grada Paga konačan nacrt Ugovora o pripajanju i Društvenog ugovora, radi davanja suglasnosti.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK